Skip to main content

Show filters

Hide filters

finansiell jurisdiktion

Description

Description

Finansiella regler och förfaranden tillämpliga på en viss plats, vars tillsynsmyndigheter beslutar om sin behörighet

Begreppets URI