Skip to main content

Show filters

Hide filters

utveckla miljösaneringsstrategier

Description

Description

Utveckla strategier för att avlägsna föroreningar och miljöfarliga ämnen från mark, grundvatten, ytvatten eller sediment, med beaktande av miljösaneringslagstiftningen och tillgänglig teknik.

Begreppets URI