Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

utveckla miljösaneringsstrategier

Description

Description

Utveckla strategier för att avlägsna föroreningar och miljöfarliga ämnen från mark, grundvatten, ytvatten eller sediment, med beaktande av miljösaneringslagstiftningen och tillgänglig teknik.

Begreppets URI