Skip to main content

Show filters

Hide filters

välja lämpliga förpackningar för livsmedelsprodukter

Description

Description

Välja ut lämpliga förpackningar till livsmedelsprodukter med beaktande av förpackningens attraktionskraft och ändamålsenlighet. Använda korrekt emballage för att skicka produkten på ett säkert sätt till en rimlig kostnad. Vara medveten om att emballaget även kan påverka produktens egenskaper, såsom form, vikt eller soliditet. Göra en avvägning mellan olika aspekter såsom kostnader, attraktionskraft och efterlevnad av regler och miljöskydd.

Begreppets URI