Skip to main content

Show filters

Hide filters

förbereda sofrologisessioner

Description

Description

Planera och förbereda utrustningen och anläggningarna inför sofrologisessionen samt planera tidsschema och ordningsschema för sessionen i syfte att upprätta en lugnande miljö.

Relationer

Begreppets URI