Skip to main content

Show filters

Hide filters

använda främmande språk i patientvården

Description

Description

Kommunicera med vårdtagare, deras vårdgivare eller tjänsteleverantörer på främmande språk. Använda främmande språk för att möjliggöra vård i enlighet med patientens behov.

Begreppets URI