Skip to main content

Show filters

Hide filters

använda avfärgningskemikalier

Description

Description

Hantera ytaktiva ämnen eller avfärgningskemikalier som tar bort bläck från fibrerna. Kemikalier som hydroxider, peroxider och dispergeringsmedel används i processer som blekning, flotation, tvättning och rengöring. Bland dessa icke-joniska och elektrolytytaktiva ämnen är ytaktiva ämnen de viktigaste.

Relationer

Begreppets URI