Skip to main content

Show filters

Hide filters

planera åtgärder för att skydda naturskyddsområden

Description

Description

Planera skyddsåtgärder för naturområden som skyddas enligt lag för att minska de negativa effekterna av turism eller naturliga faror på de utsedda områdena. Detta inbegriper kontroll av användningen av mark och naturresurser och övervakning av besökarflödet.

Begreppets URI