Skip to main content

Show filters

Hide filters

följa tillverkningsschema

Description

Description

Till punkt och pricka följa den planering som upprättats av cheferna vid tillverkningsföretag så att en produktionsprocess inte blir försenad på grund av en annan, utan att de utförs parallellt.

Begreppets URI