Skip to main content

Show filters

Hide filters

akut omhändertagande

Description

Description

Förfaranden för prehospital vård vid medicinska nödsituationer, som t.ex. första hjälpen, återupplivningstekniker, rättsliga och etiska frågor, patientbedömning och trauman.

Alternativ beteckning

prehospital vård

preshospitalt akut omhändertagande

Begreppets URI