Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

följa upp prioriteringar för rörledningsinfrastruktur

Description

Description

Genomföra uppföljning av prioriterade åtgärder i rörledningsinfrastrukturen, till exempel säkerställa fullständig täckning, tjänsteöverensstämmelse och vidta underlättande åtgärder.

Alternativ beteckning

följa upp prioriteringar för pipelineinfrastruktur

Begreppets URI