Skip to main content

Show filters

Hide filters

förbereda fastighetskontrakt

Description

Description

Utarbeta ett avtal mellan två parter om köp, försäljning eller hyra av fastigheter. Se till att fastighetskontraktet och specifikationerna uppfyller de rättsliga kraven och är juridiskt bindande.

Relationer

Begreppets URI