Skip to main content

Show filters

Hide filters

ge råd om djurskydd

Description

Description

Förbereda och tillhandahålla information till individer eller grupper om hur man kan främja djurs hälsa och välbefinnande samt hur man kan minska riskerna för djurs hälsa. Ge rekommendationer om korrigerande åtgärder.

Begreppets URI