Skip to main content

Show filters

Hide filters

utarbeta krav för termoprodukter

Description

Description

Utarbeta tekniska krav för termoprodukter som telekommunikationssystem. Förbättra och optimera konstruktionerna genom att använda termiska lösningar eller olika experiment- och valideringstekniker.

Relationer

Begreppets URI