Skip to main content

Show filters

Hide filters

utföra strategisk planering

Description

Description

Vidta åtgärder inom ramen för fastställda mål och förfaranden på strategisk nivå för att mobilisera resurser och fullfölja etablerade strategier.

Relationer

Begreppets URI