Skip to main content

Show filters

Hide filters

ansvara för ljudproduktion

Description

Description

Ansvara för skapandet av ljud och bestämma vilken musik och vilka ljud som ska användas i en film- eller teaterproduktion.

Relationer

Begreppets URI