Skip to main content

Show filters

Hide filters

utföra energisimuleringar

Description

Description

Replikera byggnadens energiprestanda genom att köra datorbaserade matematiska modeller.

Relationer

Begreppets URI