Skip to main content

Esco är en flerspråkig europeisk klassificering av färdigheter, kvalifikationer och yrken. Esco är en del av Europa 2020-strategin.

I Esco-klassificeringen identifieras och kategoriseras färdigheter, kvalifikationer och yrken som är relevanta för EU:s arbetsmarknad och utbildningssystem. Den visar systematiskt hur de olika begreppen är relaterade till varandra.