Skip to main content

Show filters

Hide filters

оцінювати вплив видобутку підземних вод на навколишнє середовище

захищати здоров’я інших

забезпечити охорону здоров'я та безпеку у виробництві

застосування навичок і компетенцій, пов’язаних зі здоров’ям

продемонструвати усвідомлення ризиків для здоров’я

дотримання правил безпеки та гігієни

дотримуватися техніки безпеки під час роботи

моніторинг безпеки або охорони

робити оцінки охорони праці, техніки безпеки й навколишнього середовища

оцінювати вплив особистої поведінки на навколишнє середовище

робота з комп’ютерами

налаштування й захист комп’ютерних систем

захист пристроїв ІКТ

Безпека ІКТ

захист навколишнього середовища від впливу цифрових технологій

управляти впливом на довкілля

упроваджувати шляхи зниження негативного впливу споживання

дотримання законів і стандартів охорони навколишнього середовища

життєві навички й компетенції

застосування екологічних навичок і компетенцій

упроваджувати шляхи зниження негативного впливу споживання

надання допомоги та піклування

захист і забезпечення дотримання

дотримання законів і стандартів охорони навколишнього середовища

управляти впливом діяльності на довкілля

оцінювати вплив на навколишнє середовище

навички

інформаційні навички

моніторинг, перевірка й випробування

моніторинг стану довкілля

наскрізні навички та компетенції

розумові здібності та компетенції

обробка інформації, ідей та концепцій

мислити критично

оцінювати вплив видобутку підземних вод на навколишнє середовище

Description

Description

Estimate environmental impact of groundwater abstraction and management activities.