Skip to main content

Show filters

Hide filters

antaa nuoriso-ohjausta

Description

Description

Varmistaa, että nuoret ovat tietoisia oikeuksistaan ja heidän saatavillaan tarvittaessa olevista palveluista. Tähän sisältyvät nuorten tukeminen saatavilla olevan tiedon valitsemisessa ja sen laadun arvioinnissa, nuorten ohjaaminen heidän päätöksenteossaan sekä räätälöidyn tiedon tarjoaminen nuorelle merkityksellisistä mahdollisuuksista ja palveluista.

Suhteet

Käsitteen URI