Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operatør av telekommunikasjonsutstyr

Description

Code

7422.6

Description

Operatører av telekommunikasjonsutstyr reparerer, monterer eller vedlikeholder mobilt eller stasjonært utstyr for kringkasting og toveis radiokommunikasjon (herunder utstyr til mobiltelefoni, mobilt bredbånd, sjø-til-land-radio og fly-til-bakke-kommunikasjon og radioutstyr i service- utrykningskjøretøy). De arbeider også med kommunikasjonsmaster, -antenner, -forsterkere og -kontakter. De kan teste og analysere nettverksdekning.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker: