Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

driftschef inden for kultur

Description

Code

1431.1

Description

Driftschefer inden for kultur styrer den direkte drift af faciliteter, der leverer kulturelle tjenesteydelser som f.eks. teater, film og musik. De planlægger og tilrettelægger de pågældende medarbejderes daglige arbejdsområder og facilitetens daglige drift og sikrer, at organisationen følger den seneste udvikling på det pågældende område. De koordinerer de forskellige afdelinger i faciliteten og sikrer den korrekte anvendelse af ressourcer, politikker og budgetmidler.

Alternativ betegnelse

kulturchef

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder