Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

fyrværkeridesigner

Description

Code

3435.19

Description

Fyrværkeridesignere udvikler et fyrværkerikoncept til en forestilling og fører tilsyn med udførelsen af det. Deres arbejde er baseret på undersøgelser og kunstnerisk vision. Deres design påvirkes af og påvirker andre design og skal være i overensstemmelse med disse design og den overordnede kunstneriske vision. Derfor arbejder fyrværkeridesignerne tæt sammen med de kunstneriske ledere, operatørerne og det kunstneriske team. Under prøver og forestillinger vejleder de operatører i at opnå optimal timing og manipulation. Fyrværkeridesignere udvikler belysningsplaner, stikordslister og anden dokumentation til støtte for operatører og produktionsmandskab. Fyrværkeridesignere arbejder undertiden også som selvstændige kunstnere, idet de skaber fyrværkerikunst uden for en forestillingssammenhæng.

Alternativ betegnelse

festfyrværker

fyrværker

pyrotekniker

scenefyrværker

fyrværkerikunstner

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder