Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

nødhjælpsarbejder

Description

Code

5419.6

Description

Nødhjælpsarbejdere arbejder på missioner for at hjælpe i nød- og katastrofesituationer, f.eks. naturkatastrofer eller olieudslip. De renser op eller fjerner det affald, der opstår som følge af hændelsen, sørger for, at de involverede personer bringes til sikkerhed, forebygger yderligere skader og transporterer varer såsom fødevarer og medicinsk udstyr.

Alternativ betegnelse

oprydningsarbejder

katastrofearbejder

nødhjælpsdelegat

medarbejder i hjælpeorganisation

humanitær hjælpearbejder

nødhjælpsmedarbejder

redningsarbejder

nødhjælps- og katastrofearbejder

hjælpearbejder

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: