Skip to main content

Show filters

Hide filters

aineita koskeva sääntely

Description

Description

Aineiden ja seosten luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevat kansalliset ja kansainväliset säännökset, esim. asetus (EY) N:o 1272/2008.

Suhteet

Käsitteen URI