Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kalimo įrangos technikas

Description

Code

7233.5

Description

Kalimo įrangos technikai prižiūri ir taiso kalimo mašinas, tokias kaip presai ir medžiagų tvarkymo įranga. Jie atlieka įrangos vertinimus, profilaktinius techninės priežiūros darbus ir taiso gedimus. Jie taip pat padeda įrengti įrangą ir užtikrina tinkamą veikimą.

Alternatyvi etiketė

liejimo meistras

liejimo-kalimo įrangos operatorius

liejimo ir kalimo įrangos operatorius

kalimo įrangos technikė

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė: