Skip to main content

ESCO yra daugiakalbis Europos įgūdžių, gebėjimų, kvalifikacijos ir profesijų klasifikatorius. Jis – strategijos „Europa 2020“ dalis.

ESCO klasifikatoriuje nustatomi ir klasifikuojami ES darbo rinkoms ir švietimo ir mokymo sistemoms aktualūs įgūdžiai, gebėjimai, kvalifikacijos ir profesijos. Jame parodomi sisteminiai šių skirtingų sąvokų ryšiai.