Skip to main content

ESCO je viacjazyčná Európska klasifikácia zručností, kompetencií, kvalifikácií a povolaní. Klasifikácia ESCO je súčasťou stratégie Európa 2020.

V klasifikácii ESCO sa identifikujú a kategorizujú zručnosti, kompetencie, kvalifikácií a povolania relevantné pre trh práce EÚ, ako aj pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Sú v nej systematicky znázornené vzťahy medzi rôznymi pojmami.