Skip to main content
Nájsť
na portáli klasifikácie ESCO
Čo je ESCO?

ESCO je viacjazyčná Európska klasifikácia zručností, kompetencií, kvalifikácií a povolaní. Klasifikácia ESCO je súčasťou stratégie Európa 2020.

V klasifikácii ESCO sa identifikujú a kategorizujú zručnosti, kompetencie, kvalifikácií a povolania relevantné pre trh práce EÚ, ako aj pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Sú v nej systematicky znázornené vzťahy medzi rôznymi pojmami.

Zaujalo vás to? Ak sa chcete dozvedieť viac o klasifikácii ESCO, pozrite si tieto časti portálu:

Publikácie


  • Green and Digital skills
The Green vocation of professions: A…
Published:
Author(s):
External Publications
The AI4Citizen pilot: Pipelining AI-…
Published:
Author(s):
External Publications
  • Green and Digital skills
Jobs for the Green Transition:…
Published:
Author(s):
External Publications
ESCO v1.2: Consultation on the pre-…
Published:
Author(s):
ESCO Publications

Začnite používať klasifikáciu ESCO

Klasifikácia ESCO je dostupná v 27 jazykoch, čo uchádzačom o prácu a zamestnávateľom umožňuje lepšie komunikovať o zručnostiach, kompetenciách, kvalifikácií a povolaniach v ktoromkoľvek vybranom európskom jazyku. Cieľom klasifikácie ESCO je podporiť pracovnú mobilitu v Európe, a tým aj integrovanejší a efektívnejší trh práce pomocou „spoločného jazyka“ v oblasti povolaní a zručností, ktorý rôzne zainteresované strany môžu využiť v súvislosti s témami ako zamestnanie, vzdelávanie a odborná príprava.

Máte záujem o používanie klasifikácie ESCO? Najnovšiu verziu si môžete stiahnuť alebo si ju prezrieť online cez služby ESCO (API). Viac informácií:

NEPREMEŠKAJTE ŽIADNU AKTUALIZÁCIU, PRIHLÁSTE SA NA ODBER NÁŠHO INFORMAČNÉHO BULLETINU.
Držte krok s najnovšími správami, udalosťami spoločnosti ESCO a zostaňte v obraze pomocou užitočných tipov.