Skip to main content
Meklēt
ESCO portālā
Kas ir ESCO

ESCO ir Eiropas prasmju, kompetenču, kvalifikāciju un profesiju daudzvalodu klasifikācija. ESCO ietilpst stratēģijā “Eiropa 2020”.

ESCO klasifikācija definē un kategorizē prasmes, kompetences, kvalifikāciju un profesijas ES darba tirgū, kā arī izglītībā un apmācībā. Attiecības starp dažādiem jēdzieniem tajā ir sistematizētas.

Ir interese? Vairāk par ESCO varat uzzināt šajās portāla sadaļās:

Publikācijas


Mapping DigComp digital competences to…
Published:
Author(s):
External Publications
Assessing Green Job Dynamics in the EU…
Published:
Author(s):
External Publications
Deep Learning-based Computational Job…
Published:
Author(s):
External Publications
  • Green and Digital skills
The Green vocation of professions: A…
Published:
Author(s):
External Publications

Sākt izmantot ESCO

ESCO ir pieejama 28 valodās, atvieglojot darba meklētājiem un darba devējiem apmaiņu ar informāciju par prasmēm, kompetencēm, kvalifikāciju un profesijām jebkurā no Eiropas valodām. ESCO mērķis ir atbalstīt profesionālo mobilitāti visā Eiropā un veicināt integrētāku un efektīvāku darba tirgu, attiecībā uz profesijām un prasmēm piedāvājot “kopīgu valodu”, ko var izmantot dažādas ieinteresētās personas, kuras risina nodarbinātības, izglītības un apmācības jautājumus.

Vēlaties izmantot ESCO? Klasifikācijas jaunāko versiju var lejupielādēt vai izgūt tiešsaistē, izmantojot ESCO pakalpojumus (API). Uzziniet vairāk:

NEPALAIDIET GARĀM JAUNUMUS, ABONĒJIET MŪSU BIĻETENU!
Sekojiet līdzi ESCO jaunākajām ziņām, notikumiem un sekojiet līdzi noderīgiem padomiem.