Skip to main content

Show filters

Hide filters

3008
profesijas

Sadaļa “Profesijas” ir viena no ESCO trijām sadaļām. Tajā dažādi ar profesiju saistīti jēdzieni ir strukturēti, izmantojot metadatus, hierarhiskās attiecības un sastatījumus ar Starptautisko standartizēto profesiju klasifikāciju (ISCO).

Katrs profesijas jēdziens satur vienu galveno nosaukumu un nenoteiktu skaitu pakārtotos un slēptos nosaukumus visās ESCO valodās.

Katrai profesijai ir arī savs profils. Visi profili ietver profesijas aprakstu, definīciju un norādi par pielietojumu. Turklāt ir uzskaitītas arī zināšanas, prasmes un kompetences, kuras eksperti attiecīgajai profesijai uzskata par nepieciešamām.

ESCO klasifikācijā katra profesija ir saistīta ar vienu vienīgu kodu ISCO-08. ISCO-08 tāpēc var izmantot kā hierarhisku profesiju struktūru sadaļai “Profesijas”. ISCO-08 veido četrus augstākos šīs sadaļas līmeņus. ESCO profesijas atrodas 5. līmenī un zemāk.