Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters
3008
Foglalkozás

A „foglalkozások” pillér az ESCO három részterületének egyike, mely a foglalkozásokat mint fogalmakat hierarchikusan elrendezi, metaadatokat rendel hozzájuk, és megfelelteti őket a foglalkozások egységes nemzetközi osztályozási rendszerének (International Standard Classification of Occupations, ISCO).

Mindegyik fogalomhoz tartozik egy preferált terminus és tetszőleges számú nem preferált, illetve rejtett terminus az ESCO mindegyik nyelvén.

Mindegyik foglalkozáshoz tartozik egy foglalkozási profil, amely – leírás, értelmező megjegyzés és meghatározás formájában – magyarázattal szolgál az adott foglalkozásról. Itt vannak felsorolva továbbá azok az ismeretek, készségek és kompetenciák, amelyek a szakemberek szerint fontosak az adott foglalkozás szempontjából európai szinten.

Az ESCO rendszerében mindegyik foglalkozáshoz egyetlen ISCO-08-as kód van hozzárendelve. Az ISCO-08 tehát hierarchikus struktúraként használható fel a „foglalkozások” pillér vonatkozásában. Az ISCO-08 a „foglalkozások” pillér felső négy szintjét fedi le. Az ESCO keretében nyilvántartott foglalkozások az 5. és az annál alacsonyabb szinteken találhatók.