Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters
3008
Zawody

Filar zawodów jest jednym z trzech filarów ESCO. Usystematyzowano w nim pojęcia dotyczące zawodów. W tym celu wykorzystano relacje hierarchiczne między pojęciami, metadane oraz wyniki przyporządkowania do międzynarodowej standardowej klasyfikacji zawodów (ISCO) (mapowania).

Każde pojęcie dotyczące zawodu zawiera, w każdym z języków ESCO, jeden termin preferowany i dowolną liczbę terminów niepreferowanych oraz terminów ukrytych.

Każdemu zawodowi towarzyszy również jego profil. Profil zawodowy zawiera objaśnienie danego zawodu w formie opisu, notę dotyczącą zakresu pojęcia oraz definicję. W profilu podano także terminologię związaną z wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami, które specjaliści uznali za istotne dla danego zawodu w skali ogólnoeuropejskiej.

Każdy zawód w ESCO jest przyporządkowany do tylko jednego kodu ISCO-08. ISCO-08 może zatem służyć jako struktura hierarchiczna dla filaru zawodów. ISCO-08 zawiera cztery najwyższe poziomy filaru zawodów. Zawody ESCO znajdują się na poziomie 5 i na niższych poziomach.