Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters
3008
Gairmeacha

Tá an colún gairmeacha ar cheann de na trí cholún atá in ESCO. Is ann a leagtar amach na coincheapa is bunús le gach gairm. Úsáidtear an gaol ordlathach atá idir na coincheapa, mar aon le meiteashonraí agus mapálacha leis an Aicmiú Caighdeánach Idirnáisiúnta Gairmeacha chun na gairmeacha a struchtúrú.

Tá téarma tosaíochta amháin ag gach gairm, mar aon le líon neamhtheoranta de théarmaí neamhthosaíochta agus de théarmaí ceilte i ngach ceann de na teangacha a bhfuil ESCO ar fáil ann.

Tá próifíl ghairme ag dul le gach gairm freisin. Sa phróifíl, tá míniú ar an ngairm i bhfoirm cur síos, nóta scóipe agus sainmhíniú. Ina theannta sin, luaitear, i bhfoirm téarmaí, an t-eolas, na scileanna agus na hinnniúlachtaí atá ábhartha, dar le saineolaithe, don ghairm i gceist ar an leibhéal Eorpach.

In ESCO, tá gach gairm mapáilte le cód ISCO-O8 amháin. Dá bharr sin, is féidir ISCO-08 a úsáid mar struchtúr ordlathach don cholún gairmeacha. Is as ISCO-08 na ceithre leibhéal is airde den cholún gairmeacha. Is ar leibhéal 5, agus faoina bhun sin, atá gairmeacha ESCO.