Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters
3008
Yrken

Esco bygger på tre pelare. En av dem innehåller begrepp om yrken. Esco strukturerar yrkena genom att göra hierarkiska kopplingar mellan begrepp och metadata och genom att jämföra begreppen med den internationella standarden för yrkesklassificering (Isco).

Varje yrkesbegrepp innehåller en rekommenderad term, eventuella icke-rekommenderade termer och dolda termer på vart och ett av Esco-språken.

Dessutom finns en yrkesprofil med en förklaring av yrket i form av en beskrivning, anmärkning och definition. Vidare anges de kunskaper, färdigheter och kvalifikationer som enligt expertutlåtande är relevanta för yrket på europeisk nivå.