Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters
3008
Професии

В стълб „Професии“ например всички понятия, свързани с професиите, са структурирани с помощта на метаданни, йерархични взаимовръзки и съответствия с Международната стандартна класификация на професиите (ISCO).

Всяко понятие за професия съдържа един предпочитан термин и произволен брой непредпочитани термини и скрити термини на всеки от езиците в ESCO.

Всяка професия има също свой профил. Всеки профил включва описание, обхват и определение на професията. Изброени са също така знанията, уменията и компетентностите, които според експерти имат отношение към тази професия в европейски мащаб.