Skip to main content
Намиране
в ESCO портала
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ESCO?

ESCO е многоезичната европейска класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите. Тя е част от стратегията „Европа 2020“

В класификацията ESCO се идентифицират и категоризират уменията, компетентностите, квалификациите и професиите, които са от значение за пазара на труда на ЕС и за образованието и обучението. Връзките между различните понятия са систематизирани.

Заинтригувахте ли се? Можете да научите повече за това какво представлява ESCO, като разгледате следните раздели на портала:

Публикации


Towards a structured and consistent terminology…
Published:
Author(s):
John Hart, Martin Noack, Claudia Plaimauer (External experts) and Jens Bjørnåvold (Cedefop)
Towards a structured and consistent terminology…
Published:
Author(s):
John Hart, Martin Noack, Claudia Plaimauer (External experts) and Jens Bjørnåvold (Cedefop)
Towards a structured and consistent terminology…
Published:
Author(s):
John Hart, Martin Noack, Claudia Plaimauer (External experts) and Jens Bjørnåvold (Cedefop)
Call for expression of interest in the third…
Published:
Author(s):
Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

Започнете да използвате ESCO

ESCO е достъпна на 27 езика, което позволява на търсещите работа лица и на работодателите да общуват по-гладко относно уменията, компетентностите, квалификациите и професиите на всеки избран европейски език. Целта на ESCO е да подкрепя трудовата мобилност в цяла Европа, а чрез нея по-интегриран и ефикасен пазар на труда, като предлага „общ език“ за професиите и уменията, който може да бъде използван от различните заинтересовани страни по теми от сферата на заетостта и образованието и обучението.

Желаете ли да използвате ESCO? Последната версия може да бъде изтеглена или данните от нея могат да бъдат извлечени чрез услугите на ESCO (API). За повече информация:

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ АКТУАЛИЗИРАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯТА, АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН!
Бъдете в крак с последните новини, събития на ESCO и бъдете в течение с полезни съвети.