Skip to main content
Aimsigh
a bhfuil uait ar thairseach ESCO
Cad é ESCO

Is é rud é ESCO an t-aicmiú ilteangach Eorpach le haghaidh scileanna, inniúlachtaí, cáilíochtaí agus gairmeacha. Cuid den straitéis Eoraip 2020 is ea ESCO.

In ESCO, liostaítear agus déantar catagóiriú ar na scileanna, na hinniúlachtaí, na cáilíochtaí agus na gairmeacha atá ábhartha ó thaobh mhargadh saothair an Aontais Eorpaigh agus ó thaobh oideachais agus oiliúna. Léirítear ann ar dhóigh chórasach an gaol atá idir na coincheapa éagsúla.

An bhfuil suim agat ann? Tá tuilleadh eolais faoina bhfuil i gceist le ESCO le fáil agat ar na ranna seo den tairseach:

Foilseacháin


  • Green and Digital skills
Mapping DigComp digital competences to…
Published:
Author(s):
External Publications
  • Green and Digital skills
Assessing Green Job Dynamics in the EU…
Published:
Author(s):
External Publications
Deep Learning-based Computational Job…
Published:
Author(s):
External Publications
  • Green and Digital skills
The Green vocation of professions: A…
Published:
Author(s):
External Publications

Tosú ar ESCO a úsáid

Tá ESCO le fáil i 28 dteanga, rud a fhágann go bhfuil cuardaitheoirí poist agus fostóirí in ann cumarsáid níos fearr a dhéanamh faoi scileanna, inniúlachtaí, cáilíochtaí agus gairmeacha i pé teanga Eorpach is rogha leo. Is é is aidhm do ESCO tacú leis an tsoghluaisteacht ó phost go chéile ar fud na hEorpa, agus tacú dá bhrí sin le margadh saothair níos comhtháite agus níos éifeachtúla, trí ‘theanga choiteann’ a chur ar fáil maidir le gairmeacha agus scileanna, teanga is féidir le páirtithe leasmhara éagsúla a úsáid i ndáil le hábhair i réimsí na fostaíochta, an oideachais, agus na hoiliúna.

Ar mhaith leat ESCO a úsáid? Is féidir an leagan is déanaí a íoslódáil nó a fháil ar líne trí sheirbhísí ESCO (API). Tuilleadh eolais:

NÁ CAILL AON SCÉAL NUA - CLÁRAIGH LE HAGHAIDH ÁR NUACHTLITREACH!
Coinnigh suas leis an nuacht, na himeachtaí is déanaí de chuid ESCO agus coimeád suas chun dáta le leideanna úsáideacha.