Skip to main content
Aimsigh
a bhfuil uait ar thairseach ESCO
Cad é ESCO

Is é rud é ESCO an t-aicmiú ilteangach Eorpach le haghaidh scileanna, inniúlachtaí, cáilíochtaí agus gairmeacha. Cuid den straitéis Eoraip 2020 is ea ESCO.

In ESCO, liostaítear agus déantar catagóiriú ar na scileanna, na hinniúlachtaí, na cáilíochtaí agus na gairmeacha atá ábhartha ó thaobh mhargadh saothair an Aontais Eorpaigh agus ó thaobh oideachais agus oiliúna. Léirítear ann ar dhóigh chórasach an gaol atá idir na coincheapa éagsúla.

An bhfuil suim agat ann? Tá tuilleadh eolais faoina bhfuil i gceist le ESCO le fáil agat ar na ranna seo den tairseach:

Foilseacháin


Digital Skills and Knowledge Concepts: Labelling…
Published:
Author(s):
ESCO Secretariat
Machine Learning Assisted Mapping of Multilingual…
Published:
Author(s):
ESCO Secretariat
The crosswalk between ESCO and O*NET (Technical…
Published:
Author(s):
ESCO Secretariat
Towards a structured and consistent terminology…
Published:
Author(s):
John Hart, Martin Noack, Claudia Plaimauer (External experts) and Jens Bjørnåvold (Cedefop)

Tosú ar ESCO a úsáid

Tá ESCO le fáil i 27 dteanga, rud a fhágann go bhfuil cuardaitheoirí poist agus fostóirí in ann cumarsáid níos fearr a dhéanamh faoi scileanna, inniúlachtaí, cáilíochtaí agus gairmeacha i pé teanga Eorpach is rogha leo. Is é is aidhm do ESCO tacú leis an tsoghluaisteacht ó phost go chéile ar fud na hEorpa, agus tacú dá bhrí sin le margadh saothair níos comhtháite agus níos éifeachtúla, trí ‘theanga choiteann’ a chur ar fáil maidir le gairmeacha agus scileanna, teanga is féidir le páirtithe leasmhara éagsúla a úsáid i ndáil le hábhair i réimsí na fostaíochta, an oideachais, agus na hoiliúna.

Ar mhaith leat ESCO a úsáid? Is féidir an leagan is déanaí a íoslódáil nó a fháil ar líne trí sheirbhísí ESCO (API). Tuilleadh eolais:

NÁ CAILL AON SCÉAL NUA - CLÁRAIGH LE HAGHAIDH ÁR NUACHTLITREACH!
Coinnigh suas leis an nuacht, na himeachtaí is déanaí de chuid ESCO agus coimeád suas chun dáta le leideanna úsáideacha.