Skip to main content

A képesítés egy értékelési és hitelesítési folyamat formális eredménye; megszerzésének feltétele, hogy egy illetékes szerv megállapítsa, hogy az egyén elérte az adott követelményeknek megfelelő tanulási eredményt.

 

Europass rendszerén keresztül már elérhetők az európai szintű képesítésekre vonatkozó információk, melyek az uniós tagállamok tulajdonában lévő és általuk kezelt, a nemzeti képesítési keretrendszereket tükröző nemzeti képesítési adatbázisokból származnak. A Europass az európai képesítésekre, nemzeti képesítési keretrendszerekre és tanulási lehetőségekre vonatkozó minőségi adatok legnaprakészebb és leggazdagabb tárházát kínálja, segítséget nyújtva a tanulóknak a külföldi képzési programok keresésében, a munkáltatóknak pedig abban, hogy tisztában legyenek egy másik uniós tagállamban megszerzett képesítés értékével.

 

Az ESCO egyik fő feladata, hogy szorosabbra fűzze a kapcsolatot egyrészt az oktatás, képzés, másrészt pedig a munka világa között, ezáltal pedig hozzájáruljon a strukturális munkaerőhiány csökkentéséhez, és támogassa a munkaerőpiac hatékonyabb működését. Az ESCO létrehozása mögött egy olyan egységes referencianyelv megteremtésének elképzelése áll, amely lehetővé teszi a megszerzett képesítések átláthatóságát, megfeleltethetőségét, összehasonlíthatóságát, azonosítását és tartalmuk elemzését, ezáltal pedig jelzi azt, hogy mennyiben illeszkednek a megszerzett képesítések a különböző szakmákban és ágazatokban szükséges készségekhez és foglalkozásokhoz. Az ESCO ebben többféleképpen nyújt segítséget.

 

AZ ESCO támogatja az egyes képesítések által igazolt tanulási eredmények leírását és megértését

Egy, a munkaerőpiaci elvárásoknak megfelelő terminológia, amely segít átlátni, hogy egy adott képesítéshez mely foglalkozások és készségek kapcsolódnak, lehetővé teszi, hogy a tanulók, álláskeresők és munkáltatók minél nagyobb hasznát vegyék ennek az információnak. Az ESCO az eziránti igényt elégíti ki a készségeket és foglalkozásokat felvonultató naprakész, tényeken alapuló és többnyelvű szójegyzékkel.

 

Az ESCO támogatást nyújt az oktatási és képzési intézményeknek a munkaerőpiaci igényeket jobban szolgáló tanulási eredményekre való áttérésben. A képesítésekről adatokat szolgáltató szervezetek az ESCO-t arra használhatják, hogy a készségekre vonatkozó terminológiai megjegyzésekkel kiegészítsék a tanulási eredmények leírásait, egységbe foglalva az adott képesítéshez tartozó tanulási eredményeknek megfelelő tudás-, készség- és kompetenciafogalmakat. Ez segítheti az oktatási intézményeket tanulási eredményeik oly módon való ismertetésében, amely megkönnyíti a munkaerőpiaci szereplők számára az általuk nyújtott képesítések értelmezését, és fokozza a vonzerejüket a határokon innen és túlról érkező tanulók számára.

 

Az ESCO felhasználható továbbá a készségkereslet és -kínálat európai tendenciáival kapcsolatos adatgyűjtésre és -elemzésre, valamint a nagy adathalmazok elemzésének technikái által kínált lehetőségek kiaknázására is. A készségekkel kapcsolatos adatgyűjtő projektek eredményei jelentős támogatást és információt nyújthatnak az oktatási és képzési intézmények számára ahhoz, hogy tanterveiket a felmerülő készségigények figyelembevételével tudják kidolgozni.

 

2019-ben az Európai Bizottság kísérleti projektet végzett a tagállamok bevonásával annak érdekében, hogy felmérje különböző nyelveken a képesítések tanulási eredményeinek az ESCO-készségekkel való automatizált társítását, és erre a célra külön informatikai eszközt fejlesztett ki a nemzeti hatóságok támogatása végett. A projekt igazolta, hogy az ESCO készségtárának használata hozzájárul a képesítések átláthatóságának biztosításához és az egyéni tanulási eredményekre vonatkozó adatok minőségének javításához.

 

Az ESCO használatával továbbfejleszthetők a személyre szabott/digitális pályaorientációs szolgáltatások

Az ESCO-készségek és -foglalkozások felhasználhatók az oktatási és képzési lehetőségeket illető személyre szabott tanácsadásra az álláskeresők és a tanulók számára. A digitális platformok az ESCO felhasználásával információt nyújthatnak az állampolgároknak a tanulási lehetőségekkel kapcsolatban, tanfolyamokat ajánlhatnak, személyre szabott képzési lehetőségeket dolgozhatnak ki, és tanulási pályákat javasolhatnak az egyének meglévő készségeit alapul véve. A pályaorientációs tanácsadók az ESCO felhasználásával tanácsadási szolgáltatásokat nyújthatnak, és az egyén készségcsoportjai és szakmai céljai alapján megfelelő képzést ajánlhatnak.

 

Az ESCO támogatja a nem formális és informális tanulás eredményeinek érvényesítését

Az ESCO felhasználható a nem formális és informális tanulás eredményeinek érvényesítésére is. Az ESCO-n elérhető egyértelműen és részletesen ismertetett tanulási eredmények alkalmazhatók a nem formális vagy informális tanulás során szerzett készségek és tapasztalatok azonosítására, dokumentálására, értékelésére és igazolására.

 

A szervezetek az ESCO felhasználásával azonosíthatják az egy adott tevékenység során elsajátított készségeket. Továbbá, amint egy bizonyos projekt keretében folytatott tanulási tevékenység lezárul, a tanuló egyfajta oklevelet kaphat, például egy, a képzést igazoló digitális kitűzőt, amely az egyén készségeit egy szabványos terminológiával írja le, és támogatja a nem formális és informális tanulási eredmények érvényesítését. Ezek a digitális kitűzők a képzés elvégzését követően megjeleníthetők az elektronikus portfóliókban, és a tanulási tevékenységet igazoló, ellenőrizhető bejegyzésként megoszthatók a munkáltatókkal és más személyekkel.

https://europa.eu/europass/hu/find-courses