Skip to main content

Τα επαγγελματικά προσόντα είναι το επίσημο αποτέλεσμα διαδικασίας αξιολόγησης και επικύρωσης, το οποίο επιτυγχάνεται όταν ο αρμόδιος φορέας διαπιστώνει ότι ένα άτομο έχει επιτύχει μαθησιακά αποτελέσματα που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές.

 

Στο Europass εμφανίζονται πλέον πληροφορίες σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες προέρχονται από βάσεις δεδομένων εθνικών επαγγελματικών προσόντων που αντικατοπτρίζουν τα εθνικά πλαίσια επαγγελματικών προσόντων τα οποία τελούν υπό την κατοχή και τη διαχείριση των κρατών μελών της ΕΕ. Το Europass διαθέτει το πλέον επικαιροποιημένο και πλούσιο αποθετήριο δεδομένων υψηλής ποιότητας για τα επαγγελματικά προσόντα, τα εθνικά πλαίσια επαγγελματικών προσόντων, καθώς και τις ευκαιρίες μάθησης στην Ευρώπη, και βοηθά τους εκπαιδευόμενους να βρουν ευκαιρίες μάθησης σε άλλες χώρες, και τους εργοδότες να κατανοήσουν την αξία των επαγγελματικών προσόντων από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

 

Μία από τις κύριες αποστολές του ESCO είναι η οικοδόμηση ισχυρότερων δεσμών μεταξύ του κόσμου της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και του κόσμου της εργασίας, συμβάλλοντας στη μείωση των αναντιστοιχιών δεξιοτήτων και υποστηρίζοντας την καλύτερη λειτουργία της αγοράς εργασίας. Το όραμα για το ESCO είναι η παροχή μιας κοινής γλώσσας αναφοράς που θα μπορούσε να υποστηρίξει τη διαφάνεια, τη μετάφραση, τη σύγκριση, την ταυτοποίηση και την ανάλυση του περιεχομένου των επαγγελματικών προσόντων, συμβάλλοντας έτσι στον προσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο τα εν λόγω προσόντα σχετίζονται με τις δεξιότητες και τα επαγγέλματα που απαιτούνται σε όλα τα επαγγελματικά πεδία και τους τομείς. Το ESCO το πράττει αυτό με πολλούς τρόπους.

 

Το ESCO στηρίζει την περιγραφή και την κατανόηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των επαγγελματικών προσόντων

Πρόκειται για ορολογία της αγοράς εργασίας που μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση των επαγγελμάτων και των δεξιοτήτων που σχετίζονται με συγκεκριμένο επαγγελματικό προσόν και επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους, στα άτομα που αναζητούν εργασία και στους εργοδότες να χρησιμοποιούν με τον καλύτερο τρόπο τις πληροφορίες αυτές: Το ESCO καλύπτει την εν λόγω ανάγκη με την παροχή επικαιροποιημένου, τεκμηριωμένου και πολύγλωσσου λεξιλογίου επαγγελμάτων και δεξιοτήτων.

 

Το ESCO υποστηρίζει τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά τη μετάβαση σε μαθησιακά αποτελέσματα που εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Οι οργανισμοί που παρέχουν δεδομένα σχετικά με επαγγελματικά προσόντα μπορούν να χρησιμοποιούν το ESCO για να συμπληρώνουν τις περιγραφές των μαθησιακών αποτελεσμάτων με ορολογία σχετική με τις δεξιότητες, ενσωματώνοντας τις έννοιες της γνώσης, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αντιστοιχούν στην περιγραφή των μαθησιακών αποτελεσμάτων του επαγγελματικού προσόντος. Αυτό βοηθά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να εκφράζουν τα μαθησιακά τους αποτελέσματα με τρόπο που διευκολύνει την κατανόηση των επαγγελματικών προσόντων τους από τους παράγοντες της αγοράς εργασίας και να προσελκύουν εκπαιδευόμενους από εντός και εκτός συνόρων.

 

Το ESCO χρησιμοποιείται επίσης για τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων σχετικά με τις τάσεις ως προς τις δεξιότητες ανά την Ευρώπη, και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι τεχνικές ανάλυσης μαζικών δεδομένων. Τα αποτελέσματα των έργων συλλογής πληροφοριών σχετικά με τις δεξιότητες αποτελούν σημαντική υποστήριξη και πηγή πληροφοριών για τα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, και μπορούν να τα βοηθήσουν να αναπτύξουν προγράμματα σπουδών λαμβάνοντας υπόψη τις αναδυόμενες ανάγκες σε δεξιότητες. 

 

Το 2019 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξήγαγε πιλοτικό πρόγραμμα με τα κράτη μέλη για να δοκιμάσει την αυτοματοποιημένη σύνδεση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των επαγγελματικών προσόντων με τις δεξιότητες ESCO σε διάφορες γλώσσες και ανέπτυξε ένα ειδικό εργαλείο πληροφορικής για τη στήριξη των εθνικών αρχών στο πλαίσιο αυτό. Το έργο κατέδειξε την αξία της χρήσης του θησαυρού δεξιοτήτων ESCO για την εξασφάλιση της διαφάνειας των επαγγελματικών προσόντων και της καλύτερης ποιότητας των δεδομένων για τα επιμέρους μαθησιακά αποτελέσματα.

 

Το ESCO ενισχύει τις υπηρεσίες εξατομικευμένου/ψηφιακού επαγγελματικού προσανατολισμού

Οι δεξιότητες και τα επαγγέλματα του ESCO μπορούν να χρησιμοποιούνται για να παρέχουν εξατομικευμένες προτάσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης σε άτομα που αναζητούν εργασία και σε εκπαιδευόμενους. Οι ψηφιακές πλατφόρμες μπορούν να χρησιμοποιούν το ESCO για να παρέχουν στους πολίτες πληροφορίες σχετικά με ευκαιρίες μάθησης, να προτείνουν κύκλους μαθημάτων, να αναπτύσσουν εξατομικευμένες ευκαιρίες κατάρτισης και να συνιστούν μαθησιακές διαδρομές με βάση τις δεξιότητες των ατόμων. Οι πάροχοι υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού μπορούν να χρησιμοποιούν το ESCO για να παρέχουν υπηρεσίες καθοδήγησης και για να προτείνουν κατάλληλη κατάρτιση με βάση τις δεξιότητες και τις επαγγελματικές φιλοδοξίες του ατόμου.

 

Το ESCO στηρίζει την επικύρωση της άτυπης και της μη τυπικής μάθησης

Το ESCO μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επικύρωση της άτυπης και της μη τυπικής μάθησης Τα σαφή και λεπτομερή μαθησιακά αποτελέσματα που παρέχονται μέσω του ESCO μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό, την τεκμηρίωση, την αξιολόγηση και την πιστοποίηση των δεξιοτήτων και της πείρας που έχει αποκτήσει το άτομο μέσω άτυπης ή μη τυπικής μάθησης. 

 

Οι οργανισμοί μπορούν να χρησιμοποιούν το ESCO για να προσδιορίζουν τις δεξιότητες που αναπτύσσονται μέσα από μια δεδομένη δραστηριότητα. Επιπλέον, μόλις ολοκληρωθεί η μαθησιακή δραστηριότητα σ’ ένα δεδομένο πρόγραμμα, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να λάβει μια μορφή πιστοποίησης, για παράδειγμα, ένα ανοικτό διακριτικό, η οποία συνδέει τις δεξιότητες των εκπαιδευομένων με τυποποιημένη ορολογία και υποστηρίζει την επικύρωση των επιτευγμάτων της άτυπης και της μη τυπικής μάθησης. Τα διακριτικά μπορούν στη συνέχεια να εμφανίζονται στα ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια των υποψηφίων και να κοινοποιούνται στους εργοδότες και σε τρίτους ως επαληθεύσιμα αποδεικτικά μάθησης.

https://europa.eu/europass/el/find-courses