Skip to main content

ESCO je večjezična klasifikacija evropskih spretnosti, kompetenc, kvalifikacij in poklicev. ESCO je del strategije Evropa 2020.

Klasifikacija ESCO opredeljuje in razvršča spretnosti, kvalifikacij, kompetence in poklice, relevantne za trg dela ter izobraževanje in usposabljanje v EU. Sistematično prikazuje razmerja med različnimi koncepti.