Skip to main content

ESCO on mitmekeelne oskuste, pädevuste, kvalifikatsioonide ja ametite Euroopa klassifikaator. ESCO on osa Euroopa 2020. aasta strateegiast.

ESCO klassifikatsiooniga määratakse kindlaks ja liigitatakse need oskused, pädevused, kvalifikatsioonid ja ametid, mis on ELi tööturu ning hariduse ja koolituse seisukohast olulised. See näitab süsteemselt eri mõistete vahelisi seoseid.