Skip to main content

ESCO is de meertalige classificatie van Europese vaardigheden, competenties, kwalificaties en beroepen. ESCO maakt deel uit van de Europa 2020-strategie.

Met de ESCO-classificatie worden vaardigheden, competenties, kwalificaties en beroepen geïdentificeerd en gecategoriseerd die relevant zijn voor de arbeidsmarkt van de EU en voor onderwijs en opleiding. Hierbij worden de verbanden tussen de verschillende concepten systematisch aangetoond.