Skip to main content

ESCO je mnohojazyčný systém pro klasifikaci dovedností, kompetencí, kvalifikací a povolání v EU. Tento projekt je součástí strategie Evropa 2020.

Klasifikace ESCO popisuje a třídí dovednosti, kompetence, kvalifikace a povolání relevantní pro trh práce Evropské unie a pro vzdělávání a odbornou přípravu. Kromě toho také systematicky popisuje vztahy mezi různými pojmy.