Skip to main content

Show filters

Hide filters

skatinti sveikatos priežiūros paslaugų gavėjų savistabą

Description

Description

Skatinti sveikatos priežiūros paslaugų gavėją stebėti savo sveikatos būklę sau pačiam atliekant padėties ir raidos analizę. Padėti sveikatos priežiūros paslaugų gavėjui išsiugdyti savikritikos ir savianalizės jausmą, kiek tai susiję su jo elgesiu, veiksmais, santykiais ir savivoka.

Sąsajos