Skip to main content

Show filters

Hide filters

stebėti įgaliojimų suteikimo procedūras

Description

Description

Stebėti nuosavybės teisių paketą ir ištirti visas su dabartine procedūra susijusias šalis, kaip antai nuosavybės teisių į nuosavybę perdavimo akto arba visų dokumentų, kuriais įrodomas teisės akto pavadinimas, teikimo perdavimą, siekiant užtikrinti, kad visi dokumentai ir procedūros būtų atliekami pagal teisės aktus ir pagal sutartis.