Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

aktor / aktorka

Description

Code

2655.1

Description

Aktorzy grają role w przestawieniach scenicznych na żywo, w telewizji, radiu, nagraniach wideo, filmach i innych okolicznościach dla celów rozrywkowych lub szkoleniowych. Używają języka ciała (gestów i tańca) oraz głosu (słów i śpiewu) dla przedstawienia postaci lub opowieści zgodnie ze scenariuszem i wskazówkami reżysera.

Etykieta synonimiczna

mim

aktor musicalowy

aktor

aktor scen muzycznych

aktor lalkarz

aktorka

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności