Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

technik cytodiagnostyki

Description

Code

2131.8.2

Description

Technicy cytodiagnostyki badają pod mikroskopem próbki komórek ludzkich pochodzących z różnych części ciała, takich jak żeński układ rozrodczy, płuco lub przewód pokarmowy, pomagają w rozpoznawaniu nieprawidłowości i chorób komórek, takich jak nowotwór czy czynniki zakaźne, pod nadzorem, na zlecenie lekarza. Nieprawidłowe komórki są przekazywane patologowi w celu postawienia diagnozy. Technicy ci mogą również pracować pod nadzorem naukowca prowadzącego badania biomedyczne. Nie zajmują się leczeniem pacjentów ani nie pomagają w leczeniu.
 

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności