Skip to main content

Show filters

Hide filters

povezovati cevi PEX

Description

Description

Cevi PEX povezovati z drugimi cevmi PEX ali drugimi materiali. Na oba konca namestiti bakreno spojko. Med konca dveh cevi vstaviti vezni kos in uporabiti ustrezno velikost orodja za stiskanje spojk, da se spojke zategnejo. Preveriti delovanje spojk z orodjem „go/no-go“.