Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

technik kolejových vozidel/technička kolejových vozidel

Description

Code

3115.1.18

Description

Technici kolejových vozidel vykonávají technické funkce a pomáhají inženýrům s projektovými, vývojovými, výrobními a zkušebními procesy, instalací a údržbou kolejových vozidel, jako jsou vozy, vozové soupravy, vagóny a lokomotivy. Provádějí rovněž pokusy, shromažďují a analyzují údaje a podávají zprávy o svých zjištěních.

Alternativní označení

technik kolejových vozidel

technička kolejových vozidel

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: