Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

provozovat bioplynovou stanici

Description

Description

Obsluhovat zařízení na zpracování energetických plodin a odpadů ze zemědělských hospodářství, tzv. anaerobní vyhnívací nádrže. Zajistit správné fungování zařízení při přeměně biomasy na bioplyn, který se používá k výrobě tepla a elektřiny.